Giảm 20%

Phụ kiện Raspberry Pi 4 khác

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000 

Phụ kiện Audio - Video

Mini Microphone USB MI-305 Raspberry Pi

80.000 

Phụ kiện Audio - Video

ReSpeaker 2-Microphone Raspberry Pi HAT

450.000 
Giảm 7%
790.000 
Giảm 6%