1.400.000 
Giảm 5%

Phụ kiện Raspberry Pi 4

USB 3.2 Gen1 HUB HAT Raspberry Pi

550.000 

Phụ kiện Audio - Video

ReSpeaker 2-Microphone Raspberry Pi HAT

450.000 
Giảm 26%
500.000 
Hết hàng
300.000 
Hết hàng
910.000