1.645.000 

Vỏ case Raspberry Pi 3

Vỏ nhôm 2 quạt Raspberry Pi 3B/3B+

250.000 

Cảm biến

Bộ 13 cảm biến

950.000 
1.400.000