Module SIM7600E LTE Cat-1 HAT Raspberry Pi, 3G/2G/GNSS

1.400.000 

Tương thích với các phiên bản Raspberry Pi và cả máy tính Windows

Còn hàng

Module SIM7600E LTE Cat-1 HAT Raspberry Pi, 3G/2G/GNSS

1.400.000