Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 Waveshare

200.000 

Còn hàng

Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 Waveshare

200.000