Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 Waveshare

200.000 

Module cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22 Waveshare

200.000