670.000 
1.300.000 
530.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Nguồn điện 5V – 3A CY-0530

Giá từ: 150.000