Raspberry Pi Camera Module V3 – 12MP – Ống kính Lấy nét Tự động

Giá từ: 890.000 

Clear
Raspberry Pi Camera Module V3 – 12MP – Ống kính Lấy nét Tự động
Raspberry Pi Camera Module V3 – 12MP – Ống kính Lấy nét Tự động