1.400.000 
Giảm 25%

Bàn phím - Chuột

Chuột Không Dây DareU LM115G

150.000 

Phụ kiện Audio - Video

ReSpeaker 2-Microphone Raspberry Pi HAT

450.000 
Giảm 6%
30.000 
140.000 
690.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Đầu đọc thẻ nhớ USB

35.000