Giảm 5%
4,400,000  4,200,000 
3,700,000 
2,500,000 
Giảm 7%
1,600,000  1,490,000 
Giảm 11%
1,100,000  980,000 
Giảm 21%

Màn hình Raspberry Pi

Raspberry Pi CPUInfo Screen

140,000  110,000 
Hết hàng

Màn hình Raspberry Pi

Màn hình LCD TFT 3.5″

600,000