30.000 

Nguồn Raspberry Pi 3

UPS HAT Raspberry Pi – WaveShare

600.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Nguồn điện 5V – 3A CY-0530

Giá từ: 150.000 
Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Raspberry Pi Power Pack

250.000