Raspberry Pi Zero 2 W (Wireless)

414.000 

Lưu ý: Dự kiến sản phẩm này sẽ có mặt tại Raspberry Pi Việt Nam vào cuối tháng 12/2021

Hết hàng