Ống kính Zoom 8-50mm cho Raspberry Pi High Quality Camera

1.095.000 

  • Sản phẩm chưa bao gồm Camera High Quality
  • Cần có Camera mới hoạt động được

Cho phép đặt hàng trước

Ống kính Zoom 8-50mm cho Raspberry Pi High Quality Camera

1.095.000