140.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Đầu đọc thẻ nhớ USB

35.000 
Giảm 11%
Giảm 6%
Hết hàng
610.000 
Hết hàng
295.000 
Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Thẻ nhớ MicroSD 8G Class 10

Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Thẻ nhớ Toshiba Exceria 8GB 48MB/s

150.000