Giảm 9%
930.000  850.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

XY-K485 Module Chuyển Đổi TTL to RS485

87.000