Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi độ dài 2m

270.000 

Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi độ dài 2m

270.000