Raspberry Pi High Quality Camera 12MP ngàm M12 và ống kính

Giá từ: 340.000 

  • Sản phẩm tương thích nhiều phiên bản Raspberry Pi
  • Camera chưa bao gồm ống kính (lens), bạn cần có lens mới có thể sử dụng được
Raspberry Pi High Quality Camera 12MP ngàm M12 và ống kính
Raspberry Pi High Quality Camera 12MP ngàm M12 và ống kính