Ống kính Raspberry Pi High Quality Camera 35mm (C Mount)

1.500.000 

  • Sản phẩm chưa bao gồm Camera High Quality
  • Cần có Camera mới hoạt động được
Ống kính Raspberry Pi High Quality Camera 35mm (C Mount)

1.500.000