1.645.000 
Giảm 0%

Mạch Raspberry Pi 5

Mạch máy tính Raspberry Pi 5

Giá từ: 2.600.000 
Giảm 16%
1.590.000 

Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico W

240.000 
HOT
2.650.000 
Giảm 30%
Giá từ: 1.720.000 

Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico

140.000 
Giảm 4%
Giá từ: 1.830.000 
40.000 
240.000 

Vỏ case Raspberry Pi 4

Vỏ chính hãng Raspberry Pi 4

200.000