Giảm 5%
1.900.000 4.600.000 
40.000 
200.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Vỏ chính hãng Raspberry Pi 4

180.000 
260.000 790.000 
600.000 
Giảm 8%
1.490.000 2.400.000