HOT
Hết hàng
2.600.000 
Giá chỉ từ: 3.380.000 

Raspberry Pi Pico

Raspberry Pi Pico

140.000 
Giảm 5%
Giá chỉ từ: 1.900.000 
40.000 
200.000 

Vỏ case Raspberry Pi 4

Vỏ chính hãng Raspberry Pi 4

180.000 
Giá chỉ từ: 260.000 
770.000 
Hết hàng
910.000