Ống kính Raspberry Pi 16mm Telephoto (C Mount)

1.900.000 

  • Sản phẩm chưa bao gồm Camera High Quality
  • Cần có Camera mới hoạt động được
  • Đề xuất khách hàng mua bộ combo tại đây
Ống kính Raspberry Pi 16mm Telephoto (C Mount)

1.900.000