USB Hub 4 Port – Có nguồn riêng 5V 2A

250.000 

USB Hub 4 Port – Có nguồn riêng 5V 2A

250.000