Module camera đôi 8MP, camera stereo IMX219-83, Depth Vision

1.500.000 

Sản phẩm tương thích với Jetson Nano Dev Kit

Module camera đôi 8MP, camera stereo IMX219-83, Depth Vision

1.500.000