Cài đặt Web server và PHP, MySQL trên Raspbian

Với hệ điều hành Linux ổn định, tiêu thụ điện năng rất ít Raspberry Pi là một ứng viên sáng giá cho chức năng web server phục vụ nhu cầu truy cập vừa và ít. Bài viết này Raspberry Pi Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một web server hoàn chỉnh…