Cài đặt Web server và PHP, MySQL trên Raspbian

Với hệ điều hành Linux ổn định, tiêu thụ điện năng rất ít Raspberry Pi là một ứng viên sáng giá cho chức năng web server phục vụ nhu cầu truy cập vừa và ít.

Bài viết này Raspberry Pi Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt một web server hoàn chỉnh với Apache, PHP và MySQL.

YÊU CẦU

Một chiếc Raspberry Pi đã được cài đặt Raspbian và kết nối Internet và được thiết lập địa chỉ IP tĩnh. Bạn có thể xem Thiết lập địa chỉ IP tĩnh cho Raspberry Pi nếu chưa biết cách đặt IP tĩnh.

CÁC BƯỚC

  1. Cài đặt Apache Web Server
  2. Cài đặt PHP
  3. Cài đặt MySQL

STEP 1: CÀI ĐẶT APACHE WEB SERVER

Apache là một ứng dụng web server phổ biến nhất trên thế giới và có thể cài đặt trên Raspberry Pi, cho phép bạn public một hoặc nhiều website ra Internet

Mặc định, Apache chỉ hỗ trợ các file HTML, tuy nhiên với một vào modules bổ sung, chúng ta có thể chạy được Apache với các file PHP.

INSTALL APACHE

Cài đặt gói dịch vụ Apache bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt-get install apache2 -y

KIỂM TRA WEB SERVER

Mặc định, Apache sẽ chạy một file test HTML sau khi cài đặt xong. Bạn chỉ cần mở trình duyệt lên, gõ địa chỉ IP của Raspberry Pi hoặc gõ localhost (nếu bạn test bằng chính máy Raspberry Pi)

Nếu Apache cài đặt thành công bạn sẽ nhìn thấy như hình dưới:

apache_default_page
Thông báo khi truy cập trang mặc định của Apache

THAY ĐỔI TRANG MẶC ĐỊNH CỦA APACHE

Sau khi cài đặt Apache xong, mặc định dữ liệu của web sẽ nằm ở /var/www/. Trong này có file index.html chính là file mà bạn đã nhìn thấy nội dung ở bước trên. Để chuyển đến thư mục /var/www và xem danh sách file trong này bạn có thể chạy 2 lệnh sau:

cd /var/www

ls -al

Bạn sẽ nhìn thấy như sau:

total 1

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 8 01:29 .

drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan 8 01:28 ..

-rw-r–r– 1 root root 177 Jan 8 01:29 index.html

Điều này thể hiện là trong folder /var/www chỉ có 1 file index.html. Link đến dấu chấm (.) sẽ trỏ đến /var/www/, còn link dấu hai chấm(..) thì trỏ đến thư mục cao hơn /var/.

STEP 2: CÀI ĐẶT PHP

Với PHP, bạn có thể xây dựng các trang web động với nhiều tính năng hơn HTML

Các bạn cài đặt PHP theo lệnh sau:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 -y

TEST PHP

Các bạn tạo một file mới trong /var/www, ví dụ file info.php bằng lệnh sau:

sudo nano info.php

Copy và paste nội dung sau vào:

<?php echo “hello world”; ?>

STEP 3: CÀI ĐẶT MYSQL

MySQL là một database server rất phổ biến, nhiều máy chủ trên thế giới đang sử dụng MySQL cho các website của mình.

Bạn chạy lệnh sau để cài đặt MySQL

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql -y

Trong quá trình cài MySQL, bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu root của MySQL, bạn cần ghi nhớ mật khẩu này để còn thao tác trên cơ sở dữ liệu về sau. Lưu ý mật khẩu root của MySQL khác mật khẩu root của Raspbian.

Như vậy là việc cài đặt Apache, PHP, MySQL đã hoàn thành. Công việc này rất đơn giản trên Raspbian, thực tế bạn chỉ cần trải qua 3-4 câu lệnh là đã cài đặt xong. Giờ bạn có thể cài đặt nhiều ứng dụng khác trên nền PHP-MySQL (WordPress, vBulletin, Drupal, …) lên Raspbian của mình.

Chúc các bạn thành công.