Module SIM7600CE – 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS HAT cho Raspberry Pi, LTE CAT4

1.530.000 

Tương thích với các phiên bản Raspberry Pi và cả máy tính Windows

Module SIM7600CE – 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS HAT cho Raspberry Pi, LTE CAT4

1.530.000