Vỏ nhôm BO-RPI4-FANB-B kèm quạt và tai gắn màn hình VESA

240.000 

Sản phẩm tương thích với Raspberry Pi 4

Vỏ nhôm BO-RPI4-FANB-B kèm quạt và tai gắn màn hình VESA

240.000