PoE HAT (B) cho Raspberry Pi 3B+/4B WaveShare

500.000 

  • Tương thích Raspberry Pi 3 B+ và Raspberry Pi 4
  • Tương thích các thiết bị mạng chuẩn 802.3AF
  • Yêu cầu có switch/modem hỗ trợ PoE chuẩn 802.3AF
PoE HAT (B) cho Raspberry Pi 3B+/4B WaveShare

500.000