ReSpeaker 2-Microphone Raspberry Pi HAT

450.000 

  • Tương thích mọi phiên bản Raspberry Pi
  • Tương thích Jetson Nano
  • Phụ kiện cần thiết để làm loa thông minh
ReSpeaker 2-Microphone Raspberry Pi HAT

450.000