Vỏ nhôm 2 quạt Raspberry Pi 3B/3B+

250.000 

Còn hàng

Vỏ nhôm 2 quạt Raspberry Pi 3B/3B+

250.000