Giảm 5%
1,900,000 4,600,000 
Giảm 12%
40,000 
120,000 190,000 
Giảm 3%
1,120,000  1,090,000 
Giảm 6%
1,560,000  1,460,000 
Giảm 8%
1,490,000 2,400,000 
20,000 35,000 
Giảm 14%
350,000  300,000 
150,000 220,000 
600,000 
Giảm 3%
1,120,000  1,090,000 
Giảm 6%
1,560,000  1,460,000 
Giảm 8%
1,490,000 2,400,000 
Giảm 14%
350,000  300,000 
Giảm 7%
1,600,000  1,490,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 
Giảm 6%
2,195,000 3,192,000 
Giảm 14%
220,000  190,000 

MẠCH RASPBERRY PIXem tất cả

Giảm 10%
1,949,000 2,707,500 
Giảm 6%
2,195,000 3,192,000 
Giảm 7%
1,881,000 3,011,000 
Giảm 8%
1,490,000 2,400,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 

Phụ kiện Raspberry Pi

Bo mạch mở rộng Sense HAT

910,000 

Phụ kiện Raspberry piXem tất cả

Giảm 5%
1,900,000 4,600,000 
Giảm 12%
40,000 
80,000 

Tin mới