Vỏ nhôm chính hãng cho Orange Pi 5, 5B

490.000 

Vỏ nhôm chính hãng dành cho bo mạch Orange Pi 5Orange Pi 5B

Vỏ nhôm chính hãng cho Orange Pi 5, 5B

490.000