Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

200.000 

Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

200.000