Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

240.000 

Cáp MicroHDMI – HDMI chính hãng cho Raspberry Pi 4

240.000