Bo mạch mở rộng Sense HAT

910,000 

Cho phép đặt hàng trước

Bo mạch mở rộng Sense HAT

910,000