Vỏ mạch Raspberry Pi Sense HAT chính hãng

130.000  80.000 

Hết hàng