Raspberry Pi UPS V3

450.000 

Tương thích mọi phiên bản Raspberry Pi

Raspberry Pi UPS V3

450.000