180,000 

Phụ kiện Pi 4

Vỏ mica Raspberry Pi 4

110,000 160,000 
160,000 
50,000 
50,000 
Browse Wishlist

Phụ kiện Raspberry Pi

Vỏ case chính hãng Raspberry Pi

140,000 
1,299,000 1,999,000 
Giảm 7%
1,600,000  1,490,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 
90,000 
Giảm 21%
1,400,000  1,100,000 
Giảm 19%
Hết hàng
160,000  130,000 
Giảm 7%
1,600,000  1,490,000 
Giảm 38%
Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Dây cáp HDMI 3m

120,000  75,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 
Giảm 11%
Hết hàng

Phụ kiện Raspberry Pi

Đầu chuyển HDMI – VGA Lenovo

180,000  160,000 
Giảm 13%
450,000  390,000 
Giảm 14%
185,000  160,000 

MẠCH RASPBERRY PIXem tất cả

1,299,000 1,999,000 
Giảm 4%
Hết hàng
1,825,000  1,760,000 
Giảm 6%
Hết hàng
1,560,000  1,460,000 
Giảm 3%
Hết hàng
1,120,000  1,090,000 
Giảm 7%
700,000  650,000 

Phụ kiện Raspberry Pi

Bo mạch mở rộng Sense HAT

910,000 

Phụ kiện Raspberry piXem tất cả

180,000 

Phụ kiện Pi 4

Vỏ mica Raspberry Pi 4

110,000 160,000 
160,000 
50,000 
50,000 

Tin mới