Tìm Repository có tốc độ nhanh nhất với Raspberry Pi chạy Ubuntu

Ubuntu trên Raspberry Pi là một phiên bản “ports” của Ubuntu nền X86_64 nên khi cài đặt các ứng dụng chúng ta sẽ thấy Ubuntu trỏ đến Repository có địa chỉ là http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports. Máy chủ repository tại đây có tốc độ về Việt Nam cũng tàm tạm, chưa phải là máy chủ tối ưu nhất.

Trước đây, chúng tôi cũng đã có bài viết giới thiệu về Repository do Raspberry Pi Việt Nam xây dựng, dành cho người dùng chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS. Cũng như cách để thay đổi repository trên Pi OS  giúp tăng tốc độ tải và cài đặt các gói ứng dụng, phần mềm cần thiết.

Với Ubuntu, chúng tôi hiện chưa xây dựng được Repository riêng, nhưng sau một thời gian, chúng tôi đã tìm được Repository có tốc độ nhanh nhất với Raspberry Pi chạy Ubuntu, phù hợp với người dùng tại Việt Nam.

Dưới đây là danh sách một số Repository phổ biến

http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/linux/ubuntu-ports

http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports

https://mirror.kumi.systems/ubuntu-ports

https://mirrors.aliyun.com/ubuntu-ports/

http://mirrors.mit.edu/ubuntu-ports/

https://ftp.ubuntu-tw.org/mirror/ubuntu-ports/

https://mirror.yandex.ru/ubuntu-ports/

https://mirror.scaleuptech.com/ubuntu-ports/

https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/

https://mirror.csclub.uwaterloo.ca/ubuntu-ports/

https://files.openstack.org/mirror/ubuntu-ports/

https://mirror.0x.sg/ubuntu-ports/

https://archive.eqx-media.nl/ubuntu-ports/

http://mirror.hk-net.de/ubuntu-ports/

https://mirror.ossplanet.net/ubuntu-ports/

http://mirror.liquidtelecom.com/ubuntu/ubuntu-ports/

https://mirrors.sustech.edu.cn/ubuntu-ports/

https://ftp.fau.de/ubuntu-ports/

https://ftp.uni-erlangen.de/ubuntu-ports/

https://ftp.lanet.kr/ubuntu-ports/

https://ftp.harukasan.org/ubuntu-ports/

https://mirror.aarnet.edu.au/pub/ubuntu/ports/

https://mirror.misakamikoto.network/ubuntu-ports/

http://mirror.anigil.com/ubuntu-ports

Tuy nhiên, giữa danh sách dài kia, chúng ta mất khá nhiều thời gian để lọc ra Repository phù hợp.

Vì vậy, hãy tổng hợp danh sách này lại và chạy lệnh để lọc ra Repo tốt nhất.

Chúng tôi đã tập hợp danh sách trên tại địa chỉ: https://gist.githubusercontent.com/raspberrypivietnam/f0610b0c9cf8c34979f844b6904f945f/raw/e9a63f27ab172cd8acf81095de453418d18650c6/gistfile1.txt

Chúng ta chỉ cần chạy lệnh này trên Ubuntu

curl -s https://gist.githubusercontent.com/raspberrypivietnam/f0610b0c9cf8c34979f844b6904f945f/raw/e9a63f27ab172cd8acf81095de453418d18650c6/gistfile1.txt | xargs -n1 -I {} sh -c 'echo `curl -r 0-102400 -s -w %{speed_download} -o /dev/null {}/ls-lR.gz` {}' |sort -g -r |head -1| awk '{ print $2 }'

Lệnh này sẽ giúp chúng ta tìm ra địa chỉ Repo có tốc độ download nhanh nhất.

Sau đó, chỉ cần thay địa chỉ repo tại /etc/apt/source.list là được