Chào mừng bạn đến với thế giới Mini PC

Raspberry Pi - Mini PC đầy mạnh mẽ

Chúc mừng đến với Raspberry Pi Việt Nam. Cộng đồng Raspberry Pi Việt Nam là nơi để chia sẻ thông tin, hỗ trợ và giúp đỡ những người dùng sử dụng Raspberry Pi tại Việt Nam. Chúng tôi cũng đồng thời cung cấp các giải pháp setup hệ thống Pi riêng lẻ cũng như hệ…