Minecraft Pi: Lập trình thế giới Minecraft bằng Python

Minecraft là gì Minecraft là một tượng đài thành công của làng game thế giới – trên 30 triệu bản được bán ra, trên tất cả các phiên bản khác nhau của nó; thật không tồi cho một trò chơi mà không thực sự có mục đích! Nó được phân loại như là một game […]

RealVNC: Chơi Minecraft Pi qua VNC tốt nhất.

VNC là gì VNC (Virtual Network Computing) là 1 phương thức giúp chia sẻ và điều khiển máy tính qua mạng internet được phát triển bởi AT&T Lab (một số phần mềm VNC phổ biến như RealVNC, TightVNC). Khác với SSH giúp bạn đăng nhập và sử dụng máy tính từ xa thông qua dòng lệnh […]