Raspberry Pi là gì? Giới thiệu về Raspberry Pi.

I. GIỚI THIỆU CHUNG Raspberry Pi là gì ? Raspberry Pi là cái máy tính giá 35USD kích cỡ như iPhone và chạy HĐH Linux. Với mục tiêu chính của chương trình là giảng dạy máy tính cho trẻ em. Được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation – là tổ chức phi lợi nhuận với … Xem thêm