110.000 

Vỏ case Raspberry Pi 3

Vỏ nhôm 2 quạt Raspberry Pi 3B/3B+

250.000 

Phụ kiện Raspberry Pi 4

Cáp MicroHDMI – HDMI Raspberry Pi 4

110.000 
80.000 
30.000 

Phụ kiện Audio - Video

Mini Microphone USB MI-305 Raspberry Pi

80.000 
30.000 
50.000 

Vỏ case Raspberry Pi 4

Vỏ nhựa ABS BO-RPI4-B

Giá từ: 110.000 
30.000 
20.000