Raspberry Pi 3 – Made in the UK – Tích hợp Wifi và Bluetooth

1,090,000  950,000 

Hết hàng