Mạch mở rộng Argon ONE M.2 NVME cho vỏ Argon One V2

912.000 

Chỉ tương thích

 

Còn hàng

Mạch mở rộng Argon ONE M.2 NVME cho vỏ Argon One V2

912.000