Argon là đại lý phân phối các sản phẩm Raspberry Pi, đồng thời cũng là nhà sản xuất phụ kiện dành cho máy tính mini này. Argon đặc biệt được biết đến với các vỏ case chuyên dụng cho Raspberry Pi.

Argon là đại lý phân phối các sản phẩm Raspberry Pi, đồng thời cũng là nhà sản xuất phụ kiện dành cho máy tính mini này. Argon đặc biệt được biết đến với các vỏ case chuyên dụng cho Raspberry Pi.