190.000 

Phụ kiện Banana Pi

Vỏ Mica Banana Pi M2+ và M2 Pro

150.000 

Phụ kiện Banana Pi

Vỏ nhôm Banana Pi M2+ và M2 Pro

180.000 

Phụ kiện Banana Pi

Vỏ nhôm Banana Pi M2 Berry

180.000 

Phụ kiện Banana Pi

Tản nhiệt RAM Banana Pi

30.000 

Phụ kiện Banana Pi

Tản nhiệt CPU Banana Pi

30.000 
480.000 
Giảm 13%
Hết hàng

Mạch Banana Pi SBC

Mạch Banana Pi BPI-M2 Berry

1.294.000 

Phụ kiện Banana Pi

Vỏ Mica Banana Pi M4/M5

150.000 
1.490.000 
Hết hàng

Mạch Banana Pi SBC

Mạch Banana Pi BPI-M2 Pro

1.890.000 
Giảm 6%
Hết hàng

Mạch Banana Pi SBC

Banana Pi BPI-M4

1.690.000