Phụ kiện Banana Pi

Tản nhiệt RAM Banana Pi

30.000 

Phụ kiện Banana Pi

Tản nhiệt CPU Banana Pi

30.000