Hướng dẫn cài đặt Raspberry Pi CPUInfo Screen

Mặc định Raspberry Pi CPUInfo Screen không hoạt động nếu bạn không cài đặt driver cho nó. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đơn giản nhất.

CÀI ĐẶT DRIVER VÀ CẤU HÌNH HIỂN THỊ THÔNG TIN

Hiện tại, CPUInfo Screen hỗ trợ sẵn 3 driver và ứng dụng hiển thị thông tin khác nhau, tùy theo mục đích ở mà các bạn lựa chọn bộ driver tương ứng. Danh sách các driver hiện tại gồm:

  • CPUShow V1 – Hiển thị: Thời gian uptime, lượng CPU và RAM đang sử dụng, SKU của bo mạch – Download
  • CPUShow V2 – Hiển thị: Thời gian uptime, lượng CPU và RAM đang sử dụng, địa chỉ IP của Raspberry Pi – Download
  • CPUShow V3 – Hiển thị: Thời gian uptime, lượng CPU và RAM đang sử dụng, nhiệt độ CPU Raspberry Pi – Download
CPUInfo Screen hiển thị thông tin sau khi cài driver

Bạn có thể download driver về thẳng Raspberry Pi thông qua lệnh wget, hoặc bạn download về máy tính cá nhân sau đó copy vào ổ USB rồi cắm vào Raspberry Pi. Bạn cũng có thể copy dữ liệu sang Raspberry Pi thông qua SSH.

Khi đã download driver về, bạn bắt đầu cài đặt driver cho CPUInfo Screen. Cách cài đặt của cả 3 driver đều giống nhau. Các bước cài như sau:

Bước 1: Cài đặt wiringPi

cd ~
git clone git://git.drogon.net/wiringPi
cd wiringPi
./build

Bước 2: Tạo folder chứa driver

cd ~
mkdir cpu_show

Sau khi tạo folder này, các bạn có thể download driver về hoặc copy driver từ USB vào đây.

Bước 3: Thực hiện cài đặt

cd ~/cpu_show
cc -o cpushow pcd8544_rpi.c PCD8544.c -L/usr/local/lib -lwiringPi
sudo ./cpushow

Bước 4: Tự động hiển thị thông tin khi khởi động Raspberry Pi

Sau 3 bước, bạn mới chỉ hiển thị được thông tin lên màn hình còn khi khởi động lại thì CPUInfo không mặc định hiển thị. Muốn CPUInfo mặc định hiển thị thông tin khi khởi động lại Raspberry Pi bạn cần sửa file rc.local như sau

sudo nano /etc/rc.local

Bạn tìm dến dòng cuối exit 0 và thêm vào phía trên lệnh sau

sudo /home/pi/cpu_show/cpushow

Như vậy là bạn đã cài đặt xong driver cho Raspberry Pi CPUInfo Screen.

Chúc các bạn thành công, nếu có gì chưa rõ, các bạn có thể liên hệ chúng tôi qua thông tin dưới đây

Raspberry Pi Việt Nam