Vỏ mạch Raspberry Pi Sense HAT chính hãng

130,000  80,000 

Hết hàng