Cáp chuyển HDMI – VGA – Có Audio và nguồn ngoài

160,000  100,000 

Cáp chuyển HDMI – VGA – Có Audio và nguồn ngoài

160,000  100,000