Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

100.000  80.000 

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

100.000  80.000