Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000 

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000