Được thành lập vào năm 2004, Cytron là nhà cung cấp giải pháp cho các nhà giáo dục và sinh viên để xây dựng các dự án điện tử và robot thông minh. Đây là một trong những nhà sản xuất và thương mại điện tử, robot lớn nhất Đông Nam Á.

Raspberry Pi Việt Nam (VietIDC) hiện đang là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm từ Cytron, có thể kể đến một số sản phẩm như Raspberry Pi, Maker UNO, Micro:bit, Arduino, …

Chứng nhận nhà phân phối của Cytron
Giảm 13%
340.000 
Giảm 20%

Phụ kiện Raspberry Pi 4 khác

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000 

Compatible Arduino Main Board

Maker UNO Plus – Tương thích Arduino UNO

350.000 
Giảm 7%

Compatible Arduino Main Board

Maker UNO – Tương thích Arduino UNO

215.000 

Được thành lập vào năm 2004, Cytron là nhà cung cấp giải pháp cho các nhà giáo dục và sinh viên để xây dựng các dự án điện tử và robot thông minh. Đây là một trong những nhà sản xuất và thương mại điện tử, robot lớn nhất Đông Nam Á.

Raspberry Pi Việt Nam (VietIDC) hiện đang là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm từ Cytron, có thể kể đến một số sản phẩm như Raspberry Pi, Maker UNO, Micro:bit, Arduino, …

Chứng nhận nhà phân phối của Cytron