Được thành lập vào năm 2004, Cytron là nhà cung cấp giải pháp cho các nhà giáo dục và sinh viên để xây dựng các dự án điện tử và robot thông minh. Đây là một trong những nhà sản xuất và thương mại điện tử, robot lớn nhất Đông Nam Á.

Raspberry Pi Việt Nam (VietIDC) hiện đang là nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm từ Cytron, có thể kể đến một số sản phẩm như Raspberry Pi, Maker UNO, Micro:bit, Arduino, ...

Chứng nhận nhà phân phối của Cytron

Giảm 13%
Giảm 20%

Phụ kiện Raspberry Pi 4 khác

Mạch chuyển UC00C (CH340) USB sang UART

80.000 
Giảm 13%